Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 11 2015

looovers
0059 2b32
Reposted frompatronus patronus

October 21 2014

looovers
8154 41ba
Reposted fromjustMeee justMeee
looovers
8175 38e4
Reposted fromjustMeee justMeee
looovers
7736 5914 500
Reposted fromjustMeee justMeee
looovers
7742 4f93 500
Reposted fromjustMeee justMeee
looovers
2502 6f4e
looovers
7766 e349
Reposted fromjustMeee justMeee
looovers
7769 bdc1
Reposted fromjustMeee justMeee
looovers
3010 a7be
Reposted fromjustMeee justMeee
looovers
2495 20c1
looovers
On nawet nie jest w stanie sobie wyobrazić ile dla mnie znaczył Jego uśmiech, spojrzenie, każda wspólna rozmowa, każde spotkanie.
Reposted frommefir mefir viatroubles troubles
looovers
2488 a4c5
looovers
2486 94f2
looovers
Patrzeliśmy na siebie trochę zbyt długo,żebyśmy byli 'tylko przyjaciółmi'.
— znalezione
Reposted fromweightless weightless viatroubles troubles
looovers
Nawet nie wiesz jak się cieszę, że jesteś...
— pajączek, 8.10.2014
Reposted fromtroubles troubles
looovers
2483 f23f
Reposted bySanderke Sanderke
looovers
9101 40c8
looovers
Mów mi jeszcze.
— więcej.
Reposted fromJustineJey JustineJey viatroubles troubles
looovers
7419 88f8
Reposted frommisza misza viatroubles troubles
looovers
"Demonstrowanie swojej seksualności nie jest skuteczną metodą na zdobycie mężczyzny. Rzecz nie polega na tym, czy uda ci się go podniecić; to żadne osiągniecie. Równie dobrze może mu "stanąć" w trakcie jazdy samochodem albo przez sen. Nie chodzi o to, czy go podniecisz; sztuka polega na tym, żeby wciąż miał na ciebie ochotę, choć został zaspokojony."

 - znalezione
Reposted fromtimetolove timetolove viatroubles troubles
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl